Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
نوح؛ جامانده از کشتی طاعون‌زدگان
محمّد میرزاعلی
«هر یک از ما کسانی را می‌شناسیم که از ذکاوت و هوشی فوق‌العاده برخوردارند، امّا همگان بسان موجودی طاعون‌زده از ایشان گریزان‌اند. این در حالی‌ست که خود این حضرات چنان وانمود می‌کنند که گویی متوجّه موضوع نیستند، یا آن را حمل بر برتری عظیم فکری و اخلاقی خود می‌کنند، نه بر این واقعیّت ساده که متفرعن و مزاحم‌اند؛ مدام به دیگران درس می‌دهند و اندرزهائی ناطلبیده بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. کسان دیگری را نیز با ضریب هوشی بالا می‌شناسیم که همواره گله دارند از این‌که به‌رغم تیزهوشی فوق‌العاده و دانائی بسیار، بشریت قدرشان را نمی‌داند. به هیچ‌وجه نمی‌توان برای این افراد روشن کرد که به این ترتیب خود را مضحکه‌ی خاص و عام می‌کنند.
افزون بر این، کسانی را نیز می‌شناسیم که مدام رنج و محنتِ خود را به رخ دیگران می‌کشند و انتظار دل‌سوزی دارند، هرچند که شکنجه و عذاب ایشان در قیاس با اوضاع و احوال قرن معاصر، به‌راستی در حدّ متعارف است. ایشان را نمی‌شود قانع کرد که به این شیوه خود را در معرض استهزاء و تمسخر همگان قرار می‌دهند. مردانی را می‌شناسیم که پیوسته طوری وانمود می‌کنند که گویی تمام زنان دنیا جز آرزوی وصل آنان هیچ فکر و ذکر دیگری ندارند.
خلاصه این‌که؛ خِرد بر تفرعن و نخوت پیروز نمی‌شود»

- لِشِک کولاکوفسکی/ درس‌هایی کوچک در باب مقولاتی بزرگ/ دفتر اوّل/ ذیل «در باب شهرت»
ــــــــــــــــــــــــــــ

کولاکوفسکی از کسانی گفته است که علی‌رغم برتری نسبیِ ذکاوت و هوش‌شان، در نهایت غیر قابل تحمّل‌اند؛ امّا همه‌ی ما دور و برمان کم نمی‌بینیم کسانی را که از حدّاقلی از استعداد و ذکاوت بهره‌ای نبرده‌اند و چنین اند. بحثْ هنوز هم حول ژست‌ها و اطوار لوس کافه‌کتاب‌بازهاست، و این که نیروی شگَرف آفرینش وجود چنین آدم‌هائی را به دنیا تحمیل کرده است. خلاصه وقتی نمی‌توان چشم امیدی به انقراض‌شان بست -آن هم با این سیل روزافزون وب‌نویسی‌ها و افاضاتِ لحظه‌به لحظه‌شان- دیگر چه چاره‌ای جز نِق‌زدن می‌ماند؟ نوشته‌ی کولاکوفسکی را طابق‌النّعل بالنّعل با کسانی از کافه‌کتاب‌بازها که می‌شناسید مقایسه کنید تا به نویسنده حق بدهید. ضمناً جمله‌ی آخر را چندین بار زمزمه کنید که:
«خِرد بر تفرعن و نخوت پیروز نمی‌شود»
نظرات (۳)