Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
کلیپس تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ
امیرحسین هاشمی
به سبک یکی از شماره‌های پیش، از کتاب تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، نوشته‌ی داریوش آشوری:

«هر سیستم فرهنگی-اجتماعی در یک زیستگاه (habitat) طبیعی زندگی می‌کند و بی‌گمان این محیط بر سیستم فرهنگی اثر می‌گذارد. فرهنگ‌های برخی از گروه‌های اسکیمو نمونه‌ی خوبی است از سازگاری با شرایط محیط: پوستین، چشم‌پا (goggle) در برابر برف، قایق و نیزه برای شکار پستانداران دریایی، و گاهی کومه‌های برفی گنبدوار که ایگلو می‌نامند. برخی از قبیله‌های پالیزکار (horticulture) ساکن بالای رودخانه‌ی میسوری، پس از آشنا شدن با اسب به «دشت‌های بزرگ» (Great Plains) رفتند و به صورت شکارگران کوچگر (nomad) درآمدند. در فرهنگ ناواجو (Navago) پس از دست یافتن به گله‌های گوسفند و بازاری برای قالی، دگرگونی ژرفی پدید آمد. نظریه‌های قدیمی که همه‌چیز را به محیط می‌بست و برخی از آن‌ها بر آن بودند که سبک اسطوره‌ها و داستان‌ها را نیز سیمای مکان، آب و هوا، و گیا (flora)، و زیا (fauna) و دیگر سازه‌های محیط تعیین می‌کنند، دیگر رواجی ندارند.»
نظرات (۳)