Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
یادداشت‌های یک بیمار جنسی ما بی‌شماریم!
پرورسیوس
سال‌ها قبل فردی به اسم اردشیر پاینده یک وب‌سایت راه‌اندازی کرد و در آن تمام برهان‌های خداشناسی را مو‌به‌مو نقد کرد. در قسمتی از مقدمه‌ی مطالبش نوشت:
«... طوری وانمود می‌کنند که انگار باورهای غیر دینی، و خداناباوری، اموری بسیار غریب و دور از ذهن، و بدتر از آن غیر منطقی هستند. انگار هیچ نشانه‌ای از آن‌ها در کشور (ایران) یافت نمی‌شود. می‌خواهند کاری کنند تا هرکه به گفته‌های آن‌ها شک کند، احساس تنهایی و غریبی کند. می‌خواهند ترس از غربت افراد را مجبور به ایمان‌آوردن کند. ولی این‌طور نیست. از هر بیست نفری که هر روز از کنار شما رد می‌شوند حداقل یک نفر خداناباور است، چهار نفر بی‌دین، و بیش از نیمی از افراد باقی‌مانده اعتقاد بسیار ضعیفی به دین دارند. ممکن است در زبان آن را انکار نکنند، ولی در واقع هیچ‌وقت چندان به آن دل نبسته‌اند.»

این موضوع را می‌توان علاوه بر خداناباوری به بسیاری مسائل دیگر تعمیم داد.
امروز اینترنت بیش از هر چیز به کمک ما آمده تا بفهمیم با هر نوع عقیده، گرایش جنسی، افکار نامتعارف و... تنها نیستیم. با گردش در اینترنت می‌توانیم به راحتی افرادی با تفکرات مشابه خودمان پیدا کنیم. این آگاهی به تنهانبودن مزایای فراوانی دارد: نداشتن عذاب وجدان، خود را بیمار و استثنایی تصور نکردن، خجل‌نبودن و احساسات خود را به رسمیت شناختن.
نظرات (۵)