Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
تیغ روی شیشه دوستی‌ورزیدن با پتک
امیرحسین هاشمی
در هر بحث و بین هر دو نفر، زمینه‌هایی برای توافق وجود دارد؛ و می‌دانیم که دشمن مشترکْ دوستی‌ها را مستحکم‌تر می‌کند. با این اوصاف، هر دو نفر به احتمال زیاد دشمن مشترکی دارند که می‌تواند دوستیشان را دوام بخشد.

اگر دشمن‌ها را به جای مصادیقْ مفاهیم در نظر بگیریم، در حقیقت با پتک به جان ریشه‌ی بسیاری از مصادیق افتاده‌ایم و به این ترتیب، خودبه‌خود به جای بستن پرونده‌ی مصادیق به صورت تک‌به‌تک، آن‌ها را یک‌جا از پا در آورده‌ایم.

در صحبت با کسی که دوستش ندارید، می‌توانید از دشمنان بدیهی‌ای که روی آن‌ها اتفاق نظر دارید شروع کنید. حتی‌الامکان دشمن‌ها را از میان مفاهیم انتخاب کنید: در این صورت احتمال دارد طرف صحبتتان مصداق کوچکی از آن مفهوم باشد. به تدریج دامنه‌ی دشمنان را گسترش دهید و چیزی باقی نگذارید. در ابتدای صحبت که دشمنان بسیار بدیهی از پا در می‌آیند، میزان ارادت دو طرف نسبت به هم بسیار زیاد می‌شود - البته در این‌جا کسی که ابتکار عمل را در دست دارد، نسبت به کسی ارادت پیدا نمی‌کند - و این ارادت آتشین اولیه، امکان و فرصت اعتراض نسبت به کوبیدن دشمن‌های بدیهی شما، و البته دوستان بدیهی طرف مقابل را از او می‌گیرد؛ و کار به جایی می‌رسد که بعد از صحبت می‌بیند چیزی از وجودش باقی نمانده.
نظرات (۱۵)