Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
چهارراه تهدید
علیرضا صمدی
دوستی دارم که هر بار با هم پیاده مسافتی را طی می‌کنیم، دست به ابداع یک بازی می‌زنیم. یکی از بازیهایی که ابداع کردیم و هر از گاهی با یکدیگر ضرب می‌گیریمش برشمردن مشترکات پدر و مادرها ست.
تا به کنون توانسته‌ایم برخی از آنها را کشف کنیم. برای مثال وقتی به رستوران می‌رویم همیشه هشدار می‌دهند که: «نوشابه‌ات رو قبل از غذا نخور، اشتهات کور می‌شه!» یا واکنش تمام پدر و مادرها زمانی که فرزندشان بر روی دسته‌ی مبل می‌نشیند: «بچه بیا پایین دسته‌ی مبل می‌شکنه» است.
اما یکی از خصلت‌های مهم والدین، واکنششان در هنگامی است که بچه‌ها عملی خلاف میل آن‌ها انجام می‌دهند. واکنش آنها بی‌شک در وهله‌‌ی اول نصیحت است. گر نصیحت اثر نکند، گام بعدی تهدید است. آنچه که در این یادداشت مهم است همین جنس تهدید والدین است.
این تهدید معمولاً از موضع ضعف بیان می‌شود نه قدرت. در زمانی که والدین کنش تهدید را انجام می‌دهند در دل دعا می‌کنند که هر چه زودتر فرزندِ دلبندشان از خر شیطان پایین بیاید و همچنین خود اطمینان دارند که هیچ‌گاه تهدیدشان را عملی نخواهند کرد.
تا زمانی که فرزند حرمت می‌خرد و به تهدید گردن می‌نهد، دژ حکومتی پدر و مادر مستحکم است؛ ولی امان از آن روزی که تهدید والدین توسط فرزندی خریداری نشود.

پدران، مادران، حواستان جمع باشد که مباد تهدیدی کنید که خریدار نداشته باشد.
نظرات (۵)