Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
ریخت‌شناسی ورزشکاران دلاوران نام‌آوران
مصطفی اوصانلوی
بسمه تعالی

آنچه مدت‌ها ذهن این بنده‌ی کمترین و بسیاری از همقطارانش را به خودی خویش مشغول ساخته و در آفاق و اکناف پنهان و پیدا رخ می‌نموده و این اواخر سر از هر سوراخی بیرون کرده، آن است که قدرت نامندش. ریخت‌شناسی قدرت خود از اهم مباحث و مسائل ریخت‌شناسی و چه بسا بشریت است. و آن بر دو قسم باشد. شناخت نشانه‌های قدرت و شناخت ابزار اعمال آن.

برای مثال بالا نشستن یک مقام دولتی در مقابل دیگر مقامات و یا مردم از نشانه‌های قدرت و رفتار نیروهای امنیتی با مردم ابزار بیان آن است. در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی مرزبندی بین این دو بدین راحتی نیست مثلا در کنش متقابل اجتماعی در یک مکان عمومی مثل مترو، رفتار یک گروه سرباز وظیفه که حاوی مقادیر زیادی هل‌دادن و اداها و اصوات بی‌مزه و پراکنش بوی گندناک است در برابر دیدگان مبهوت دیگر مسافران، سربازانی که چهرتاً کرجی می‌نمایند، نوعی اعمال قدرت است؛ اما این‌که چرا دیگران به این گروه مزاحم اعتراض نمی‌کنند از نشانه‌های تأثیر علامات مبین قدرت در آنان است که احتمالاً لهجه و همبستگی گروهی و بی‌خیالی دوران سربازی از اهم آنانند. در عوض نگاه‌های همراه با تحقیر و چندشناکی دیگران و پا‌پس‌کشیدن‌ها و زیر لبی غرغر کردن‌های بلند، خندیدن با احتمال بسیار زیاد اینکه موضوع خنده سربازان بدبو هستند. از جمله ابرازات قدرت در گروه مترونشینان است که خود را به وسیله‌ی عرف لباس‌پوشیدن از آنان جدا کرده‌اند. این‌که در اینجا کدام مورد برنده و دیگری بازنده است موضوع صحبت نیست. عرف به عنوان ابزار اعمال قدرت را حتی در گدایانی که لباس مثلاً بلوچی پوشیده‌اند می‌توان دید. این‌جا قدرت تبلیغاتی لباس محلی به عنوان نماد غریبی و بیچارگی در اذهان مردم عمل می‌کند.

این‌ها همه نشانه‌‌ها و ابزارهای بیان قدرتند، اما اینکه کدام قدرت برنده می‌شود سؤال اساسی در هر معادله‌ی مربوط به قدرت است که ریزه‌کاری‌های فراوانی دارد. در مثال مترو سربازان به روحیه‌ی مردم آسیب می‌زنند و برنده‌ی کوتاه‌مدتند، ولی در آینده مجبور به تغییر رفتار خواهند شد و برد زودهنگامشان به شکست سنگینی بدل می‌شود که سایه‌های تردید را بر شانه‌های نحیفشان تا ابد میخکوب خواهد نمود. به طور کلی محدوده‌ی تأثیر اساسی ابزارها و نشانه‌های قدرت هرکس را محدوده‌ی قدرت او می‌نامیم.

گروه‌های دوستی در واقع محدوده‌ی هماهنگی نشانه‌ها و ابزارهای قدرتند. زیرا از طرفی این نشانه‌ها و ابزارها برای اعضا مفهوم و معنا دارند و از طرف دیگر اعضای گروه را از دیگران متمایز می‌کنند. عدم هماهنگی با ابزار قدرت گروهی که در آن مهمان هستید و اصرار بر اعمال ابزار قدرت غریب برای گروه میزبان در صورت عدم انسجام کافی اعضای گروه میزبان به شکست در محدوده‌ی قدرت گروه مقابل منجر می‌شود. گونه‌ای میانبر در اعمال قدرت.

در وقایع سیاسی اخیر تمام ترس گروه حاکم از استقلال ادبیات قدرت گروه مقابل بوده و تمام تلاش در جهت بستن راه‌های ابراز این قدرت، برای وادارساختن این گروه به استفاده از منطق گروه حاکم بوده است که نتیجه‌ای جز شکست برایشان ندارد. پس به نظر منطقی می‌آید که امید گروه اپوزوسیون به حفظ این استقلال است.
نظرات (۶)