Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
ریخت‌شناسی سیدنا
مصطفی اوصانلوی
به نام خدا

سخن از وال-ای به سر نیامد و و وقت او بشد. لاجرم باز صحبت مردمان آمد و صحبت از سیاسیون به دل خوش نشست. شبهه‌ی سیاسی بدین سیاهه اما حرام است ؛ کان لم یکن شیئاً مذکوراً.

مردی به بیست میلیون رأی و آوازه‌ای فراخ و گشاد و سپیدروی بود که این کشور را ریاست (جمهوری) می‌کرد و وی را نام سید محمد خاتمی بود آیت ال... . محبوبیتی چندان داشت که رشک دشمنان سبب می‌شدی و آوازه‌ای در میان خلق از هر صنفی به صفتی، خوب و بد و زیبا و زشت. ریخت وی اما چه اندازه در آن نقش داشت خدا داند و ما ندانیم. آنچه دانیم در طبق اخلاص گذاریم از آنچه گفتن را شاید. و ال... اعلم بذات الصدور.در چهره‌ی این سید اول‌چیزی که توجه مرا جلب می‌کرد و می‌کند، آن دو خط مشکی و تازگی‌ها کمی بورشده‌ی ریش وی است؛ که آن را هیبتی همانند سبیل بامرامان سریال‌های قجری می‌دهد. اما این ریش مشکی و تازگی‌ها بور‌شده که به پایین متمایل است، در بستری از ریش سفید تمیز بی‌پیچ‌و‌تاب جای گرفته (نویسنده حتی از دانایان امر آرایش شنیده که این جز با اتوی مو حاصل نمی‌شود. باقی خدا داند) که تأثیر بد آن چهره‌های قجری لاتی‌مسلک را دور می‌کند. هرچند که مردانگی و حسنات طبعشان را شاید به بیننده منتقل کند و این تأثیر با عینک گرد بدون دسته‌ای که نماد کتاب‌خوانی و روشن‌فکری و مثلهما است صدچندان می‌شود. عینک بی‌دسته با وجود تأثیر فراوان چنان نرم و آرام است که گویی چهره را عوض نمی‌کند؛ انگار آن را از ریا و دورویی و تظاهر دور می‌سازد. با فریم کلفت محکم توی صورت نمی‌نشیند و خود را با رنگ تیره (به‌ویژه در چنین زمینه‌ی روشنی) به سمت بیننده پرتاب نمی‌کند. از البسه‌ی روشن در تضاد با عمامه‌ی مشکی این سید که چه‌ها نمی‌کند بگذریم؛ این عینک و ریش به نظرم مهمترین خصوصیت این چهره‌ی مردمی در بی‌حسی را تشکیل می‌دهند. از همین خصوصیات است که راه برای تشبیه به مرسدس بنز باز می‌شود. دیگر ویژگی آن، خطوط خنده‌ی کنار چشم است که به استمرار در خنده پیدا می‌شود و در نتیجه به تجربه از کودکی در می‌یابیم که این خطوط در مردمان خوش‌رفتار دیده می‌شود. دیگری چالِ گونه در هنگام خنده است که عضلات قدرتمند صورت و همان نتیجه‌ی پیشین را در بر دارد و کلاً برای بسیاری، از ملاک‌های زیبایی چهره است.

صحبت زینگونه بسیار است و حوصله اندک؛ ولی جا دارد از حرکات حساب‌شده هنگام سخنرانی و چهره‌ی جهان‌شمول این سید یاد کنیم تا دلالیل محبوبیتش بیشتر آشکار شود.اما از شباهت وی و یک تم خاص در مدل‌های سال‌های بین حدودا ۹۴ و ۲۰۰۸ مرسدس بنز E-class گفتم. گذشته از وقار در حرکت و حالت قوطی‌کبریتی هردو (سید البته در البسه‌ی روحانیت که حالتی مکعب‌گونه از رو‌به‌رو و شیءوار به فرد می‌دهد) و دلایل دیگری که در بالا گفته شد، شباهت این دو به نظرم بسیار واضح است؛ آن‌گونه که از دادن توضیح بیش از این معذورم.

و السلام.
نظرات (۵)