Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:    
محمد میرزایی
secreter  gmail  com
سرنوشت را باید از سر نوشت. دیوار زیاد ساخته‌ایم، پل کم. نمی‌دانم کدامین پل در کجای جهان شکسته است که هیچ‌کس به مقصدش نمی‌رسد. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست. و غیره.

مطالب نوشته شده توسط این نویسنده: