Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:    
هادی نگارش
hnegaresh  yahoo  com
□ مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی! تا در آغوش‌اش بگیرم تنگ تنگ.
□ این نویسنده در فیس‌بوک: facebook.com/hadi.ngr

...................................................................................................

مطالب نوشته شده توسط این نویسنده: