Permalink:    
درباره پرونده
طراح و برنامه‌نویس: امیر فکرآزاد [ای‌میل]
طراح لوگو: رضا عابدینی [سایت] [ای‌میل]

نویسندگان:
Permalink:    
طوفان موسوی
hamed  test  gmail  com
کوچک‌تر از آن‌ام‌ که خود را معرفی کنم. پس در اینجا، از همین‌جا، شما را،
تنها می‌گذارم.
خدا؟ نگهدار!

مطالب نوشته شده توسط این نویسنده: